• Uw reisleider

  ***Ik ben geboren en getogen in Nederland en na het grootste deel van mijn leven in Rotterdam en omgeving te hebben doorgebracht, kwam het op esoterische wijze tot mij dat ik de mogelijkheid had om op Mallorca de opleiding tot Reiki Master te gaan volgen, gevolgd door de opleiding tot Essenian Master en Essenian Healing Journey Healer.

  Franky PonsEen jeugdig aangevangen zoektocht naar een diepere betekenis en vooral zin van het bestaan leidde mij tot gediplomeerd Bachelor of Economy, na de opleiding International Business & Languages succesvol aan de Hogeschool Rotterdam te hebben voltooid. Na het inzicht te hebben gekregen dat dit pad voor mij geen verdere toevoeging betekende aan het grote geheel, kwam ik voor het eerst in aanraking met het energetische werk en al snel volgde snel een inwijding in Reiki 1 en Reiki 2. In deze tijd werd het ook duidelijk dat de altijd in mij aanwezige, maar tot op dat moment nog niet uitgevoerde, aandrang om te reizen en werkelijk reden had, aangezien dit vanuit de Goddelijke Wereld zo werd aangegeven. Dit werd nog eens bevestigd toen duidelijk werd dat mijn spirituele Gids in dit leven Columbus bleek te zijn. Een aanvang van de training tot zuivere Gidscommunicatie werd ook direct gemaakt.

  Toen ik na communicatie d.m.v. channeling van Henk Mulder met Meester Mikao Usui, via mijn Reiki Master Lisa Lux het aanbod kreeg om op Mallorca de opleiding tot Reiki Master te volgen met de mogelijkheid de eerste ingewijde Essenian Master in deze tijd te worden, begon ik steeds meer mijn voor dit leven uitgestippelde spirituele pad te bewandelen. Dit leidde tot druk tweesporen pad, waarbij zowel spiritueel als maatschappelijk vele stappen vooruit werden gemaakt. De hoofdzaak was om allereerst de opleiding tot Essenian Master te voltooien; een energetisch zware opleiding die naast leringen en onmiskenbare bewustwordingen bestond uit het meervoudige oefenen van de Essenian Healings op een groot aantal verschillende personen, in nauwe samenwerking met mijn Gidsen Columbus en de voor hem aangestelde Gids Meester Confucius. Vervolgens volgde de opleiding tot Essenian Healing Journey Healer; Een opleiding die ook bestond uit het veelvuldig oefenen met helende reizen op de Esseense manier met steenleggingen alvorens het diploma behaald kon worden.

  Tijdens al deze spirituele vooruitgang werkte ik in de toeristische sector en leerde deze vanuit verschillende invalshoeken kennen. Het uiteindelijke doel van de spirituele ontwikkelingen en ervaringen in de toeristenbranche bleek het organiseren van spirituele workshop reizen te zijn. Na communicatie d.m.v. channeling met Jezus en Maria Magdalena, door Henk Mulder en Lisa Lux, werd dit als de vervolgstap van mijn spirituele pad aangegeven, om op deze manier als kanaal van Moeder/Vader God de kennis van de Essenian Healings aan de mensen te leren.

  Inmiddels woon ik al geruime tijd in Yucatán, México, waar ik samen met mijn partner Adriana hard werk aan het opzetten aan een ecologisch hostel met een healing center. Hierbij proberen we zoveel mogelijk de lokale Maya bevolking te betrekken en hen op deze wijze te helpen een betere levensstandaard te verkrijgen.

  Galaktische Signatuur: Toon der Creatie en Zonnezegel van de 13 Manen kalender

  Zonnezegel: KAN - Gele Zaad

  Zonnezegel: KAN - Gele Zaad


  Kristallijnen Toon: 12

  Toon 12